PRISER & VILKÅR 2024

Priser, vilkår og betingelser 2024

 • Timeløn per maler: 390kr./time netto
 • Miljø & affald: Vi sætter fokus på den mest økonomiske affaldshåndtering. Bemærk at kommunerne opkræver et gebyr på genbrugspladserne (Erhverv). Spørg din kommune for takster.
 • Værktøj & maskiner: Almindeligt håndværker værktøj mht. malerfaget er inkluderet i opgaven. Leje eller/og brug af stillads, sprøjtemaleanlæg eller andre fagrelateret specielle maskiner eller tilbehør (lift, slibe værktøj e.lign.) påføres fakturaen.
 • Tilbudspriser: Et tilbud er vores bindende tilsagn om at udføre et nærmere defineret stykke arbejde til en bestemt pris. Tilbudspriser er inkl. moms samt alle relevante materialer. Vi forbeholder os retten til at tilbudspriser kan afvige max. 10%.
 • Forudbetaling: Vi forbeholder os retten til 30% forudbetaling hvis aftalte eller estimerede pris overstiger 20.000,-kr . Á conto betaling: hver 14 dag.
 • Betaling: Der sendes som regel en decideret faktura efter udførelse af aftalte arbejde til betaling inden 8 dage netto via bankoverførsel. Herefter tilskrives renter efter gældende lovgivning.
 • Reklamationsret: Efter gældende lovgivning.
 • Afregning: Der bliver faktureret timer, materialer samt kilometer som er brugt på opgaven, medmindre der er aftalt fastpris. Fastpriser inkluderer alt relevant tidsforbrug i forbindelse med opgaven.
 • Speciel: Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, aftales gerne et tilpasset tilbud. Broer og færger betales af kunden. Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.
 • Tidsplan: Arbejdet vil blive udført indenfor de aftalte tidsrammer.
 • Tidsforskydninger: Ændringer, der kræves af: kunde/bygherre | kunde/bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse | force majeure | dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt | materialer og lign. som ikke er tilgængelig på marked | offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold | manglende betaling af frem sendte faktura.
 • Særlige ydelser/aftaler: Kunde/bygherre leverer og betaler for el og/eller vand til arbejdets udførelse hvis opgaven kræver det. Disse skal være tilgængelige på arbejdspladsen ved arbejdes opstart.
 • Forbehold: Malermester Birk & Co. ApS forbeholder sig retten til at ophæve en indgået aftale uden ansvar, fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure. Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav ift. sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt. Malermester Birk & Co. ApS forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed fakturerer Malermester Birk & Co. ApS fuldt ud for den bookede periode.
 • Pauser: Er selvbetalt.
 • Sociale medier og billedmaterial: Ved at hyre Malermester Birk & Co. ApS til at udføre et stykke arbejde, forbeholder firmaet sig retten til at bruge billedmateriale fra udførte arbejde til brug på sociale medier anonymiseret, dvs. at der ikke blive nævnet kundens navn, adresse eller lignende.

Stampemøllevej 4, 6510 Gram

CVR: 42010154

malermesterbirk@gmail.com

42 64 54 99

Services

Spartelarbejde

Udendørs malerarbejde

Indendørs malerarbejde

Gratis rådgivning


© copyright © 2020 | Refix Template